All Posts in Nezařazené

29.9.2023

Znovuotevření bazénu Strahov

HURÁ, JE TO TADY! 🤩 Bazén v pondělí otevírá po letní pauze znovu své brány a my už se na vás těšíme 🏊‍♂️
Váš oblíbený plavecký areál je zpátky v běžné otevírací době 💁 Za případnou chladnější vodu v prvních hodinách po otevření z důvodu opětovného vytápění se omlouváme a děkujeme za pochopení 💙

7.6.2021

Změny v mimořádných opatřeních

Na základě jednání vlády ČR dne 7. 6. 2021 došlo k dalším úpravám v mimořádných opatřeních, týkajících se plaveckých areálů. Tyto úpravy jdou platné od úterý 8. 6. 2021.
Pro plavecké areály, pro bazén Strahov, jsou zásadní tyto body:
- v placené části plaveckého areálu již nejsou povinné roušky;
- navyšuje se kapacita plaveckého areálu;
- nadále platí povinnost prokazovat se negativním testem či odpovídajícím certifikátem o očkování nebo prodělné nemoci, ale nejsou již zapotřebí pouze laboratorní testy. Jako dostačující pro návštěvníka je:
    - potvrzení od zaměstnavatele, že absolvoval nejdéle před 72 hodinami test na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, který je určen pro sebetestování nebo povolený Ministerstvem zdravotnictví k použití laickou osobou, s negativním výsledkem,
    - čestné prohlášení, resp. čestné prohlášení svého zákonného zástupce, že ve škole nebo školském zařízení absolvoval nejdéle před 72 hodinami test na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, který je určen pro sebetestování nebo povolený Ministerstvem zdravotnictví k použití laickou osobou, s negativním výsledkem,
    - doložení podstoupení preventivního antigenního testu na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, který je určen pro sebetestování nebo povolený Ministerstvem zdravotnictví k použití laickou osobou, na místě s negativním výsledkem

30.5.2021

Bazén Strahov znovu otevřen

Vážení návštěvníci,
bazén Strahov se ve standardním režimu otevírá v úterý 1. 6. Informace o rozpisu plaveckých drah a otevírací době najdete jako obvykle zde na stránkách.
Podmínky pro vstup:
Bazénu Strahov se opatření, které stanoví maximální počet návštěvníků, výrazně nedotýká. Vstup bude tedy v tomto ohledu bez omezení
Pro vstup do areálu je stanovena podmínka negativního testování nebo očkování nebo doložení potvrzení o prodělání laboratorně potvrzeného onemocnění covid-19, s výjimkou dětí mladších 6 let věku. UPOZORNĚNÍ!!! V případě plaveckých areálu NEJSOU akceptovány testy od zaměstnavatele, ze škol, sebetesty.
Ochranné prostředky dýchacích cest jsou povinné pouze do úrovně šaten.

9.10.2020

Bazén Strahov UZAVŘEN

Vážení plavci, na základě mimořádného vládního opatření proti šíření koronaviru bude strahovský bazén od pátku 9. října minimálně 14 dní uzavřen. 🚫 Děkujeme za pochopení.

7.6.2020

Na Strahov nově bez roušky

Na základě rozvolňování hygienických opatření proti šíření koronaviru se od pondělí 8. června ruší povinnost nosit v areálu strahovského bazénu roušku, a to za předpokladu dodržování vzdálenosti 2 metry od jiné osoby.

23.5.2020

V pondělí 25. 5. opět OTEVÍRÁME Bazén Strahov

Náš bazén se 25. května opět otevírá! Znovuotevření Bazénu Strahov proběhne v souladu s hygienickými požadavky Ministerstva zdravotnictví ČR. Děkujeme, že tato opatření respektujete.

Hygienické požadavky na chování a koupání návštěvníků v tzv. koupacích oblastech stanovené v souvislosti s výskytem koronaviru:

 • Návštěvníci jsou povinni provést před vstupem do areálu dezinfekci rukou.
 • Návštěvníci by měli zvážit zdravotní stav svůj nebo svých dětí. V případě, že se necítí dobře nebo trpí nějakým infekčním onemocněním, neměli by s ohledem na ostatní vstupovat do vody zejména v situacích, kdy nelze vyloučit kýchání, smrkání apod. V případech těchto zdravotních problémů je nejlépe areály koupališť do uzdravení vůbec nenavštěvovat.
 • Návštěvníci jsou povinni používat roušku i ve vnitřních prostorách areálu, kromě sprchování, pobytu ve vodě, pobytu v saunách a pobytu na lehátku.
 • Návštěvníky žádáme, aby čas strávený v šatnách omezili na nezbytné minimum.
 • Návštěvníci jsou povinni dodržovat platná mimořádná opatření, především co se týká
  shlukování na veřejně dostupných místech. V areálu je zapotřebí dodržovat mezi sebou
  patřičné odstupy.
 • Hodnota volného chloru v bazénech je udržována při horní hranici dané vyhláškou a je
  navýšena výměna vzduchu, výkon vzduchotechniky.

2.5.2019

Ve čtvrtek 16. 5. 2019 Bazén Strahov UZAVŘEN

Vážení návštěvníci,

ve čtvrtek 16. 5. 2019 bude Bazén Strahov po celý den UZAVŘEN z důvodu přerušení dodávek plynu vzhledem k probíhajícím stavebním úpravám na straně dodavatele.

Upozorňujeme, že následující den, v pátek 17. 5. 2019 může být voda v bazénu chladnější s ohledem na krátký čas možnosti vyhřátí.

Děkujeme za pochopení.

9.7.2018

Bazén Strahov uzavřen 13. 7. – 2. 9. 2018

Vážení návštěvníci,

rádi bychom Vás informovali, že Bazén Strahov bude z důvodu odstávky teplé vody a potřebných úprav uzavřen v termínu od 13. 7. do 2. 9. 2018 včetně. Na Vaši návštěvu se opět budeme těšit v pondělí 3. 9. 2018.

Děkujeme za pochopení a přejeme hezké léto.