Vážení návštěvníci,
bazén Strahov se ve standardním režimu otevírá v úterý 1. 6. Informace o rozpisu plaveckých drah a otevírací době najdete jako obvykle zde na stránkách.
Podmínky pro vstup:
Bazénu Strahov se opatření, které stanoví maximální počet návštěvníků, výrazně nedotýká. Vstup bude tedy v tomto ohledu bez omezení
Pro vstup do areálu je stanovena podmínka negativního testování nebo očkování nebo doložení potvrzení o prodělání laboratorně potvrzeného onemocnění covid-19, s výjimkou dětí mladších 6 let věku. UPOZORNĚNÍ!!! V případě plaveckých areálu NEJSOU akceptovány testy od zaměstnavatele, ze škol, sebetesty.
Ochranné prostředky dýchacích cest jsou povinné pouze do úrovně šaten.