Náš bazén se 25. května opět otevírá! Znovuotevření Bazénu Strahov proběhne v souladu s hygienickými požadavky Ministerstva zdravotnictví ČR. Děkujeme, že tato opatření respektujete.

Hygienické požadavky na chování a koupání návštěvníků v tzv. koupacích oblastech stanovené v souvislosti s výskytem koronaviru:

 • Návštěvníci jsou povinni provést před vstupem do areálu dezinfekci rukou.
 • Návštěvníci by měli zvážit zdravotní stav svůj nebo svých dětí. V případě, že se necítí dobře nebo trpí nějakým infekčním onemocněním, neměli by s ohledem na ostatní vstupovat do vody zejména v situacích, kdy nelze vyloučit kýchání, smrkání apod. V případech těchto zdravotních problémů je nejlépe areály koupališť do uzdravení vůbec nenavštěvovat.
 • Návštěvníci jsou povinni používat roušku i ve vnitřních prostorách areálu, kromě sprchování, pobytu ve vodě, pobytu v saunách a pobytu na lehátku.
 • Návštěvníky žádáme, aby čas strávený v šatnách omezili na nezbytné minimum.
 • Návštěvníci jsou povinni dodržovat platná mimořádná opatření, především co se týká
  shlukování na veřejně dostupných místech. V areálu je zapotřebí dodržovat mezi sebou
  patřičné odstupy.
 • Hodnota volného chloru v bazénech je udržována při horní hranici dané vyhláškou a je
  navýšena výměna vzduchu, výkon vzduchotechniky.