Vážení návštěvníci,
z důvodu, že plavecké kurzy se teprve rozebíhají, umožňuje nám to pro začátek poskytnout více prostoru široké veřejnosti.
Těší se na Vás tým bazénu Strahov