Sportovní klub SK KONTAKT PRAHA je právní formou zapsaný spolek. V rámci projektu PARA PLAVÁNÍ PRAHA se zaměřujeme na tělesně postižené s potenciálem samostatného plavání. V případě volné kapacity mohou být do programu zařazeni i plavci s jiným postižením než čistě tělesným. Celý projekt vzešel ze spolupráce Martina Kováře, čtyřnásobného paralympijského vítěze a Jana Nevrkly, jeho trenéra. Jde o světově unikátní pojetí i ve světovém měřítku. Plaveme celoročně od pondělí do pátku ve 13 hodinách a na 19 drahách na Bazénu Strahov, zapojeno je stabilně přes 100 plavců. Pracujeme s dětmi od 4 let až po dospělé podle vlastní unikátní metody Aqua(E)Motion Therapy. Perspektiva zapojení do závodního plavání a dětský věk jsou výhodou. Vedeme plavce od úplných začátečníků, neplavců, až po sportovní plavce na reprezentační, paralympijské úrovni. Začátečníci trénují 1 x týdně, sportovní plavci až 7 x týdně. Členy klubu byli (jsou) všichni čeští tělesně postižení medailisté z paralympiád, MS a ME - celkem získali od roku 1995 více než 100 medailí na těchto vrcholných soutěžích. Členy klubu jsou stále paralympijští vítězové z let 1996 - 2004 Martin Kovář, Jana Hoffmanová, Kateřina Coufalová, z aktivních členů je to paralympijský vítěz Arnošt Petráček a nejmladší paralympionička z Ria Anežka Floriánková. Většinu plavců vedeme na rekreační a kondiční úrovni. Motto programu je: "Od rehabilitace k paralympiádám". Zásadní na všech úrovních od rekreační až po sportovní je aspekt rehabilitační, kompenzace handicapu a důraz na celkový osobnostní rozvoj. Více informací pro zájemce o zapojení na webu. Fotky na https://www.facebook.com/kontaktbb.cz/ a na https://www.instagram.com/kontaktbb/.

Cílem projektu je vytvoření podmínek pro pohybové aktivity seniorů a jedinců v preseniorském věku, včetně vedení rekondičně rehabilitačních programů. Zajišťujeme pravidelná cvičení pro různé skupiny seniorů, včetně zdravotně oslabených chronickými nemocemi pohybového aparátu a interními nemocemi. Konečným cílem je pak udržení a prodloužení mobility seniorů a udržení stabilizace nemocných s chronickým onemocněním. Postupem času se naše činnost rozšířila i do oblasti vzdělávání a na organizování dalších zájmových volnočasových a kulturně společenských aktivit.

www.seniorfitnes.cz